Page 9 - rozbor23_komplet_big
P. 9

poprvé otevřeli blok tzv. AMBASADORÚ ČESKÉ REPUBLIKY, tj. osobnosti
        a institucí, kteří šíří věhlas České republiky ve světě. Mezi oceněnými v minulosti byli
        – operní pěvkyně Gabriela Beňačková, ing. arch. Eva Jiřičná, tenistka Petra Kvitová,
        prezident Karlovarského festivalu Jiří Bartoška, operní zpěvák Adam Plachetka,
        prezident čs. bankovní asociace Jiří Kunert, kouč a vicepresident Microsoftu Jan
        Mühlfeit, či oštěpař Jan Železný. Letos se spolu s námi stali nositeli ocenění
        hudebník Jiří Stivín, oštěpařka Barbora Špotáková, egyptolog Miroslav Bárta a český
        malíř, výtvarník, scénograf Theodor Pištěk. Cena nám byla slavnostně udělena
        8. 11. 2022 v Anežském klášteře.

        Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti k 31.12. 2022 je 78 375,44 tisíc Kč.
        Výnosy z doplňkové činnosti jsou ve výši 81 tisíc Kč. Jedná se o výnosy z pronájmu
        prostor pro občerstvení v částce 76 tisíc Kč; z prodeje upomínkových předmětů DSH
        jako jsou plakáty, knihy a pohledy 5 tisíc Kč.
        Náklady celkem jsou 2,7 tisíc Kč na pořízení zboží.

        Následuje finanční rozbor s komentářem, který naleznete jako vždy v další části této
        zprávy, stejně tak jako dramaturgický plán na rok 2023.        za Divadlo S+H,
        Mgr. Denisa Kirschnerová
        ředitelka                                                    7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14