Page 4 - rozbor23_komplet_big
P. 4

1. POSLÁNÍ DIVADLA SPEJBLA A HURVÍNKA
               Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

          1. Hlavním účelem organizace je umělecká a divadelní činnost vymezená
           předmětem činnosti.
          2. Předmětem činnosti organizace je:
           a) Veřejné scénické předvádění dramatických či jiných děl výkonnými umělci
             – a to formou pořádání či spolupořádání divadelních představení nebo
             jiných kulturních produkcí autorského charakteru nebo pohostinskými
             představeními pro jiné pořadatele v tuzemsku či zahraničí, s využitím
             loutkových postav Spejbla a Hurvínka,
           b) pořádání výstav v prostorách divadla,
           c) vydávání a prodej neperiodických tiskovin a publikací týkajících se činnosti
             divadla,
           d) kulturně výchovná činnost v oblasti divadelního umění, zejména:
              da) pořádání seminářů dramatické výchovy pro učitele v rámci dalšího
                 vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP);
              db) pořádání kurzů loutkového divadla;
              dc) pořádání zážitkových workshopů k představením Divadla Spejbla a
                 Hurvínka na základě dramatické výchovy
           d) poskytování dalších služeb v souvislosti s plněním předmětu činnosti
             organizace,
           e) propagace činnosti souvisejících s plněním předmětu činnosti                                                     2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9