Page 14 - rozbor23_komplet_big
P. 14

Začátek sezony 2023/2024 bude patřit velkému mimořádnému koprodukčnímu projektu
        Divadla Spejbla a Hurvínka a Národního divadla Brno.

        Divadlo Spejbla a Hurvínka a Janáčkova opera Národního divadla Brno připravuje
        v koprodukční spolupráci mimořádné hudební představení s pracovním názvem „Jak
        Hurvínek nevěstu prodal“, které by mělo být představením pro celou rodinu a v níž by se měl
        dětský divák nenásilnou hravou formou seznámit a setkat s hudebním divadlem a jednou
        z našich nejznámějších oper skladatele Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Projekt zaštítěný
        uměleckým šéfem Janáčkovy opery Brno Jiřím Heřmanem a uměleckým šéfem našeho
        divadla Davidem Janoškem, který bude zároveň scénografem inscenace. Režijně představení
        nastuduje režisérka Hana Kovaříková-Mikolášková, hudebně dirigent Ondrej Olos,
        dramaturgyní a autorkou projektu je kmenová dramaturgyně Janáčkovy opery Patricie
        Částková, která má na svém kontě spolu s Jiřím Heřmanem mnohá ocenění, Ceny divadelní
        kritiky, Ceny Divadelních novin atd. za mnohé inscenace z repertoáru Janáčkovy opery Brno.
        V představení budou vedle sebe účinkovat v rolích Kecala, Jeníka, Mařenky a dalších sólisté
        Janáčkovy opery Brno a loutky našeho divadla spolu s našimi loutkoherci v personálním
        počtu pět osob. Plánované datum premiéry je 24.11.2023 v brněnském Divadle Reduta,
        následovat bude i premiéra v Divadle Spejbla a Hurvínka. Inscenace bude vzhledem
        k produkční náročnosti uváděna vždy v blocích, který bude zařazován na repertoár cca
        jedenkrát do měsíce. V inscenaci se objeví také malý orchestr v nástrojovém obsazení klavír,
        kontrabas, klarinet, housle. Inscenace bude uváděna pro děti od 6 let a měla by být
        maximálně interaktivní. Toto představení je připravováno s mimořádným nasazením obou
        propojených institucí, jedná se o zcela výjimečný projekt a o první koprodukční propojení
        Divadla Spejbla a Hurvínka s jiným divadelním domem. Úspěchy Janáčkovy opery Národního
        divadla Brno a jeho vedení jsou pro nás zárukou kvality a potenciálu přínosu mimořádného
        diváckého zážitku pro oba spojené subjekty. Premiéře bude předcházet i výrazná propagační
        kampaň, která bude na spolupráci upozorňovat přinejmenším s půlročním předstihem, aby
        byl dosah k divákovi maximální.

        V průběhu podzimu sezóny 2023/2024 nazkoušíme paralelně s „Prodanou nevěstou“ nové
        vánoční představení Janky Ryšánek Schmiedtové „Hurvínek a sněžná příšera“ .

        Vzhledem k nutné obnově stávajícího vánočního repertoáru (inscenace Hurvínkův Mikuláš je
        na repertoáru od roku 2005) je nutno uvést na repertoár nový vánoční titul. Hurvínek a
        sněžná příšera by měla být velkým dobrodružným vánočním titulem pro celou rodinu
        iluzivního charakteru, kdy se Hurvínek s Máničkou ujmou záchrany Vánoc. Mělo by jít
        zároveň o celosouborovou inscenaci v níž se objeví všichni členové hereckého souboru
        Divadla Spejbla a Hurvínka. Režijně a autorsky připraví titul kmenová režisérka Janka Ryšánek
        Schmiedtová, hudebním skladatelem bude Mario Buzzi, výtvarník loutek a scénografie je
        v jednání. Premiéra je předběžně plánována na prosinec roku 2023.

        Umělecké vedení Divadla Spejbla a Hurvínka si klade s novou uměleckou koncepcí rozvoje
        Divadla Spejbla a Hurvínka za cíl zvýšit plánovaný počet premiér v roce alespoň na tři nové
        tituly. Vzhledem k tomu, že má divadlo na svém repertoáru několik inscenací starších deseti
        let - Pohádky pro Hurvínka 38let, Hurvínkův popletený víkend 24let, Hurvínkova cesta do
        Tramtárie 20let, Hurvínkův Mikuláš 18let, Hurvínek mezi osly 12let, považujeme za nutné
                                                    14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19