Page 5 - rozbor23_komplet_big
P. 5

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY D S+H K ROZBORU ČINNOSTI V ROCE 2022

        Divadlo Spejbla a Hurvínka ukončilo svoji hlavní činnost v roce 2022
        se zlepšeným hospodářským výsledkem 2 017 857,72 Kč díky podpoře
        zřizovatele, rekordním tržbám ze vstupného i díky úsporným opatřením.
        Divadlo odehrálo mimořádný počet představení celkem 290 a dosáhlo na domácí
        scéně vysoké návštěvnosti (80,8 %) a tržebnosti (79).
        Naše díky patří vám – našemu zřizovateli, že jsme na vše nezůstali sami – ať už
        v době covidových opatření, nebo nyní - v době nejasné energetické situace.
        Samozřejmě jsme se také snažili získat i prostředky z jiných finančních zdrojů. Výše
        darů v tomto roce je 150.000,- Kč (Nadace PPF, soukromí dárci).


        Údaje   o  titulech  na  repertoáru   divadla   v roce  2022   naleznete
        v podrobnější příloze.
        Pro dětské publikum jsme uváděli 10 titulů + 1 titul pro miminí publikum (od 1-3 let).
        Pro hostování na Skupově Plzni jsme připravili pořad věnovaný výročí prof. Josefa
        Skupy a Jiřího Trnky „Ó loutky, jaká vášeň“.  Pro dospělé publikum jsme uváděli
        5 představení. Pro zahraniční hostování jsme připravili i pořad ve francouzštině
        „Le rendes-vous musical de Spejbl“. A v prosinci jsme odehráli představení
        pro německy mluvící publikum zde v Praze.
        20. 10. 2022 jsme uvedli premiéru rodinného představení osvědčeného
        a oceňovaného týmu Jiřího Jelínka a Terezy Lexové – „Spejbl, Hurvínek a já“
        (výprava Bára Čechová, hudba Zdeněk Král).
        Jedná se o první ze zamýšlených spoluprací divadla
        s externími tvůrci a v průběhu každé sezóny bychom
        vždy chtěli jednu externí spolupráci realizovat.
        Představení sklidilo „Sukces měsíce“ v Divadelních
        novinách, což nás potěšilo a podpořilo v názoru, že
        ubírat se touto cestou, je smysluplné a žádoucí.
        Navíc mám radost, že s ohledem na využití
        dostupných materiálů jsme inscenaci produkovali i
        „udržitelně“ a využili tak částečně i recyklace již
        nepotřebných materiálů ze stažených titulů.
        Podrobný dramaturgický výhled na rok 2023
        naleznete opět přílohou.

        Co se týče mezinárodní spolupráce divadla - v květnu 2022 jsme po covidové
        pauze opět vycestovali do zahraničí a představili se v Českém centru v Paříži.
        Téměř po sto letech jsme si tak zopakovali vůbec první, úspěšný zájezd prof. Josefa
        Skupy do Paříže a to v roce, kdy jsme si připomínali 130. výročí jeho narození. Tato
        tehdejší cesta se stala významným milníkem a odstartovala éru úspěšných
        zahraničních zájezdů. Divadlo Spejbla a Hurvínka uvedlo dvě vystoupení, která se
        uskutečnila v pařížském Českém centru. Nejprve jsme představili hru „Hurvínek
        a nezvaný host“ pro místní českou školu a večer odehráli krátké, převážně hudebně
        laděné vystoupení ve francouzštině „Le rendez-vous musical de Spejbl“, na něž
        navázal loutkový workshop pro zástupce francouzských divadel i pro přítomné
        obecenstvo. Díky nově navázané spolupráci s Českým centrem se do Francie a do
        Paříže chceme výhledově opět vrátit a využít tak pozvání k hostování i od místních
        divadel. Zájezd budeme aktuálně koncipovat pro sezónu 2023/2024.


                                                    3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10