Page 8 - rozbor23_komplet_big
P. 8

Komunitní akce a aktivity. V roce 2019 jsme uzavřeli memorandum o spolupráci
        s Prahou 6.
        Naši hrdinové již třetím rokem pravidelně vítají prvňáčky vždy několika vybraných
        základních škol. Účastnili jsme se také Dne dětí, jehož outdoorovou trasu Praha 6
        v čele s tehdejším místostarostou panem Jakubem Stárkem pořádala. Koncem
        listopadu pak již jako starosta Prahy 6 rozsvítil Jakub Stárek první místní vánoční
        stromeček a před naším divadlem proběhla krátká akce na zahájení adventního
        období za přítomnosti naší loutkové rodinky.

        Snažíme se, aby všichni diváci měli komfortní přístup do divadla. Bezbariérový
        přístup do divadla je zajištěn skrze vedlejší vchod, který vede domovním průchodem
        a nachází se pár metru od vchodu hlavního. Divadlo disponuje nákladním výtahem,
        ten je velmi prostorný a je využitelný za asistence povolané osoby. Foyer je přístupné
        a umožňuje samostatný pohyb pro diváky na vozíku. Do sálu se vejdou až 4 vozíky.
        Vyhrazená místa jsou na kraji první řady. Sál dále disponuje indukční smyčkou
        a některá  představení   jsou  dokonce   tlumočena   do  znakového   jazyka.
        V divadle jsou 2 bezbariérové toalety (na dámských i na pánských toaletách).
        V nejbližším okolí divadla se nacházejí 2 vyhrazená stání pro držitele ZTP.
        Vstupenky lze zakoupit po telefonu, nebo osobně na pokladně divadla. Pokladna
        divadla je přístupná vchodem z komunikace, který tvoří mozaiková dlažba. Držitelé
        průkazů ZTP a ZTP/P mají slevu 50 %.

        V rámci navýšeného neinvestičního příspěvku jsme realizovali také představení pro
        seniory. Návštěvu divadla jsme seniorům umožnili poskytnutím vstupenek na různá
        představení. Celkem bylo pro seniory poskytnuto 121 vstupenek.
        Od března 2022 máme v nabídce také vstupenku pro občany Ukrajiny
        za symbolickou 1 Kč (náklady hradíme z darů určených pro tyto účely).

        Divadlo Spejbla a Hurvínka zahájilo v tomto roce průzkum možnosti realizace
        dostavby zkušebny – studia
        Divadlo S+H od doby po ukončení rekonstrukce na Dejvické 38 v roce 2010 rozšířilo
        svoji kulturně výchovnou činnost o pravidelný každoroční kurz loutkového divadla
        pro děti, který se stal velmi oblíbený. V posledních letech navíc divadlo rozšířilo svou
        nabídku o workshopy pro školy a o víkendu také (ke všem svým dětským titulům)
        o workshopy pro veřejnost. Divadlo začalo pořádat mimořádná - miminí  -
        představení pro děti od 1 roku do tří let. Celkově tak došlo
        za uplynulé období k výraznému nárůstu nároků na provoz
        a zejména na prostory. Stávající prostory jsou kapacitně
        nedostatečné. Potýkáme se navíc také s nedostatečným
        úložným prostorem. Začali jsme uvažovat o možnosti úprav
        či přístavby a oslovili jsme autora rekonstrukce divadla
        pana architekta Tomáše Štajnce z ateliéru d plus, který
        koncem roku předložil ověřovací studii.

        V říjnu jsme se dozvěděli také o ocenění Divadla Spejbla
        a Hurvínka titulem AMBASADOR ČESKÉ REPUBLIKY,
        které uděluje sdružení CZECH TOP 100 již dlouhá léta
        (téměř 30 let) a oceňuje tak významné firmy, osobnosti
        a instituce ekonomiky, vědy, kultury a sportu. V roce 2017
                                                    6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13