Page 6 - rozbor23_komplet_big
P. 6

V říjnu jsme se v rámci Předsednictví České
                       republiky v radě EU vydali odehrát představení
                       do Belgie – (21. - 24. 10.). Účinkovali jsme v
                       „ Le Theatre   Royal   du   Peruchet“   v rámci
                       „Týdne české loutky“ v Bruselu  a uvedli jsme opět
                       představení „Le rendez-vous musical de Spejbl“ spojené
                       s loutkovým workshopem.
        Naše   spolupráce   s neziskovým    sektorem   a  dalšími   příspěvkovými
        organizacemi se nesla v duchu hned několika projektů, z nichž některé jsou
        dlouhodobé.


        V průběhu    sezóny    pokračovala
        významná    spolupráce   s Planetum
        Praha.
        Prvním   počinem   bylo  zbudování
        „Spejblova   Houstonu“   v Planetáriu
        ve Stromovce    a  Hurvínkův   start
        na oběžnou dráhu kolem Země ve vůbec
        první školské družici na světě!
        Díky   Houstonu   se  děti  mohou
        s Hurvínkem kdykoliv spojit. „Spejblův
        Houston“ je vlastně Spejblovic zařízený
        pokojík, ve kterém sedí pan Spejbl a
        dokonce se hýbe. Divadlo samozřejmě
        neobětovalo žádného ze svých kolegů -
        pohyb pana Spejbla je ovládán automaticky – jedná se o pohyblivou, naučnou
        a hlavně zábavnou interaktivní stanici, která dětem umožňuje také sledovat i krátké
        edukativní filmy s našimi hrdiny.
        Dalším krokem ve spolupráci s Planetum Praha je film do kopule pražského
        Planetária, který je pro všechny zúčastněné mimořádný v několika ohledech. Pro
        Planetum je to jejich první produkovaný film, pro naše divadlo technologicky zcela
        nová a zajímavá spolupráce, na jejíž výsledek se všichni společně těšíme. Scénář je
        již připraven, ovšem s ohledem na uzavření a rekonstrukci Planetária jsme se
        dohodli, že v lednu 2023 proběhne ještě série technických zkoušek, film natočíme
        v průběhu léta 2023 a slavnostně bude uveden v rámci znovuotevření Planetária.
        Dva roky jsme s Planetáriem společně připravovali také Den dětí. Interaktivní
        zážitková cesta mezi našimi institucemi dětem přiblížila nejen řadu informací z oboru
        astronomie, ale také umožnila setkání s našimi hrdiny.

        Po dvou letech jsme se také mohli vrátit k pořádání představení pro neslyšící
        a nevidomé děti. Opět ve spolupráci s Českou komorou tlumočníků do znakového
        jazyka a zcela nově s novým partnerem těchto představní - Výborem dobré vůle –
        nadací Olgy Havlové a s SCS Software. Žákům mateřských a základních škol jsme
        nabídli hru Mikiho Kirschnera, Robina Krále a Jiřího Škorpíka „Jak s Máničkou šili
        všichni čerti“. Představení bylo určeno nejen sluchově, ale i zrakově postiženým                                                    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11