Page 15 - rozbor23_komplet_big
P. 15

repertoár zásadně obnovit, tím pádem se soustředit na vznik nových titulů a původních
        dramatických textů. Část repertoáru by byla převedena do Zlatého fondu Divadla S+H,
        přičemž by byly nejúspěšnější tituly na repertoáru zachovány, byly by ale uváděny se
        speciálním označením. Nově vznikající repertoár by pak měl intenzivně otevřít cestu do
        budoucnosti a přilákat nového mladého diváka, kterému bychom rádi nabídli nové
        technologické možnosti, postupy, vizuální prvky, poutavé scénografie, interaktivitu
        v jevištních prvcích. Důraz bude do budoucna kladen na spolupráci i s externími autory,
        režiséry, kteří mohou obohatit svou tvůrčí poetikou tvorbu našeho divadla a tím udržet
        tradici loutek Spejbla a Hurvínka v živém povědomí. Nejnovější titul Spejbl, Hurvínek a já
        (premiéra 20.10.2022), který byl první premiérou sezony 2022/2023 pod novým uměleckým
        vedením divadla Davidem Janoškem, pravidelně vyprodává náš divadelní sál a během
        prvního měsíce po svém uvedení na repertoár byl titul označen Divadelními novinami za
        Sukces měsíce. Domníváme se tedy, že je tato nová cesta obnovy repertoáru velmi správným
        a zásadním krokem do časů budoucích a že externí spolupráce s tvůrci, kteří doposud
        v Divadle S+H neměli systematicky určený prostor, zaujmou diváky svým pojetím těchto dvou
        legendárních figur.


        Kromě dalších dramaturgických plánů na následující sezony se již nyní připravují oslavy 100.
        narozenin postavy Hurvínka. Ty proběhnou 2. května 2026. Směrem k tomuto roku se již nyní
        pracuje na mimořádném konceptu interaktivní výstavy, která by měla proběhnout přímo
        v našem divadle tak, aby se divadlo stalo živým komunitním prostorem v centru Dejvic a
        přilákalo co nejvíc návštěvníků právě do naší instituce za bohatým programem nejen
        divadelního charakteru. Současně s touto výstavou by měla proběhnout i pouliční výstava ve
        veřejném prostoru na Dejvické ulici. Zároveň plánujeme vydání nové knihy a mnoho dalších
        akcí, které sebou ponesou zvýšenou finanční náročnost, která ale zákonitě přinese i výrazný
        nárůst marketingového a propagačního charakteru, které jsou pro instituci tolik žádoucí.
        Kolem této výjimečné události vznikne i řada dalších přidružených akcí, které by měly být
        důstojným zachycením této mimořádné události v našich dějinných událostech. Divadlo
        Spejbla a Hurvínka je zařazeno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO v sekci
        českého loutkářství, postavy Spejbla a Hurvínka jsou také držiteli první ceny Thalie za
        loutkové divadlo. Tento celosvětový fenomén si jistě ke stým narozeninám zaslouží
        mimořádnou pozornost i přístup s maximální péčí.

        Představení pro neslyšící a nevidomé děti se stala pevnou součástí našeho repertoáru.
        Mnohé z těchto dětí s hendikepem se do divadla dostanou poprvé v životě a toto setkání je
        nezapomenutelné nejen pro ně, ale i pro nás. Naším partnerem pro realizaci těchto
        mimořádných představení je Výbor dobré vůle Olgy Havlové a SCS Software. Do konce sezony
        2022/2023 uvedeme v této spolupráci představení Hurvínkovo Přání, a to 14.4. v 10:00.
        Součástí tohoto představení jsou titulky a přítomnost tlumočníka do znakové řeči.

        Termín představení ve druhé části roku je v jednání.

        X. ročník kurzu loutkového divadla pro děti 22/23 – červen 2023

        Kurz si vytyčuje za cíl podrobněji seznámit děti s loutkovým divadlem, a to především jako

        samotné tvůrce. Pozornost dětí je zaměřena na loutku coby svébytný, plnohodnotný
                                                    15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20