Menu

Představení na přání

Představení na přání
Divadlo Spejbla a Hurvínka nabízí mimořádná představení pro dospělé v českém ale i německém jazyce

v termínu dle dohody pro skupiny větší než 80 diváků.

Dále nabízíme na vlastní scéně i mimo ni mimořádná představení v českém i německém jazyce pro uzavřenou společnost s možností domluvit obsah představení dle představ objednatele.

Máte-li zájem, kontaktujte naše obchodní oddělení
ekonom@spejbl-hurvinek.cz
+420 224 313 297