Menu

GDPR

Divadlo Spejbla a Hurvínka, příspěvková organizace
v rámci Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů
(GDPR – General Data Protection Regulation)

 1. K čemu slouží tento dokument?
  účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s tím, jak naše společnost nakládá s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které o Vás zpracováváme
 2. Co jsou to osobní údaje?
  veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“), tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat
 3. Co je to zpracování osobních údajů?
  jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení
 4. Za jakým účelem se Vaše osobní údaje zpracovávají a jakých osobních se údajů se to týká?
  Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro tyto účely
  plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, především poskytování objednaných služeb (objednaných představení na vlastní scéně nebo zájezdových představení, vstupenek na představení, nebo podnájmu nebytových prostor v objektu DSH)
  dodržení našich zákonných povinností
  náš oprávněný zájem (např. uplatnění našeho nároku plynoucího ze smlouvy, zasílání informací o našich službách – přímý marketing apod.)
  s ohledem na uvedené účely zpracováváme pouze údaje, které uvádíte ve smlouvě (objednávce) s námi, případně údaje, které od Vás získáme v průběhu plnění smlouvy, tedy:
  jméno a příjmení, případně IČO a DIČ u podnikatelů
  datum narození
  bydliště, doručovací adresa, případně sídlo a fakturační adresa u podnikatelů
  e-mailová adresa a telefonní číslo
  údaje o tom, jaké služby a v jakém rozsahu od nás využíváte, včetně informací o tom, jaká představení jste již navštívili
  zpracování Vašich osobních údajů pro účely splnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění z naší strany
 5. Potřebujeme ke zpracování údajů Váš souhlas?
  v současné době nikoli, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v režimech, k nimž výslovný souhlas není potřeba
 6. Co je to přímý marketing?
  přímý marketing je možnost oslovování Vás, našich zákazníků, s nabídkou obdobných služeb, jaké od nás již využíváte (typicky půjde o oznámení o novinkách v nabídce, akčních cenách apod.)
  toto oslovování může probíhat formou e-mailu či SMS, pokud jste takovýto kontakt uvedli při Vaší předchozí objednávce našich služeb
  vždy přitom máte možnost se ze zasílání takovýchto nabídek zdarma a jednoduše odhlásit (tzv. opt-out), a to jednoduchým kliknutím na odkaz, který najdete v naší emailové zprávě, případně i jiným způsobem, o kterém Vás budeme včas informovat
 7. Kdo je to správce a kdo má přístup k Vašim osobním údajům?
  správcem je ten, kdo nejen zpracovává Vaše osobní údaje, ale především pro toto zpracování stanovuje účel a prostředky
  Vaše osobní údaje zpracováváme my, Divadlo Spejbla a Hurvínka, příspěvková organizace IČO: 00064360, se sídlem Dejvická 919/38, Praha 6, 160 00 Praha 6 – jsme tedy správcem Vašich osobních údajů
  dále nemá k Vašim osobním údajům v rozsahu uvedeném v bodě 4) přístup nikdo jiný
 8. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?
  Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli
  po skončení smluvního vztahu v uchovávání pokračujeme, jestliže pro nás tato povinnost plyne z právních předpisů (v současné době to může být až 10 let)
  dalším důvodem pro uchování osobních údajů i po skončení smluvního vztahu je uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. evidence a vymáhání dlužné částky)
 9. Jaká jsou Vaše práva?
  právo na informace o zpracování (veškeré nezbytné informace naleznete v tomto informačním memorandu, pokud zde nenaleznete to, co hledáte, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže)
  právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu či výmaz
  máte právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování
  zároveň máte právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů
  pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, máte právo na jejich výmaz
  právo vznést námitku (námitku máte možnost vznést kdykoliv, když se domníváte, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy)
  na základě námitky jsme (v případě její oprávněnosti) povinni zpracování Vašich osobních údajů ukončit (bude se jednat o případy, kdy bychom Vaše osobní údaje zpracovávali z důvodu našeho oprávněného zájmu, který by již pominul)
  právo na přenositelnost údajů (pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje předali jinému správci, uděláme tak v rozsahu, v jakém o to požádáte)
  právo podat stížnost u ÚOOÚ (kdykoliv můžete podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz)
  právo na omezení zpracování (v případě, že jsou Vaše zpracovávané údaje nepřesné, omezíme jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění, zpracování omezíme také po dobu, po kterou prověřujeme, že Vámi vznesená námitka je legitimní)
  právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů (toto právo spočívá v naší povinnosti oznámit Vám v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, z nějž vyplyne vysoké riziko pro Vaše práva a svobody)
 10. Naše kontaktní údaje
  kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailových adres: spejblhurvinek@volny.cz , gdpr@spejbl-hurvinek.cz nebo písemně v sídle naší společnosti Dejvická 919/38, Praha 6, 160 00

Účinnost od 25.5.2018

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, abychom vám poskytli, co nejvíce pohodlí při jejich prohlížení. Kliknutím na „Souhlasím s použitím všech cookies“ vyjadřujete souhlas s použitím VŠECH souborů cookie. Můžete také pomocí nastavení poskytnout kontrolovaný souhlas nebo zamítnout použití cookies kromě nezbytných.

Povolit vše Nastavit cookies

Níže najdete kategorie cookies používané na našich webových stránkách, které můžete povolit nebo zakázat. Funkční cookies není možné zakázat, protože jsou pro bezproblémové procházení webu nezbytné. Vaše nastavení cookies je v budoucnu možné měnit pomocí odkazu v patičce webu.

Zavřít