Menu

XI. ročník Kurzu loutkového divadla pro děti

11. ROČNÍK KURZU JE OBSAZEN!

1/ Projekt – výtvarný a dramatický kurz

Kurz si vytyčuje za cíl podrobněji seznámit děti s loutkovým divadlem a to především jako samotné tvůrce. Pozornost dětí bude zaměřena na loutku, coby svébytný, plnohodnotný prostředek komunikace s divákem. Vzhledem k tradici našeho divadla klademe důraz především na marionetu. Dětem by měl tento kurz zprostředkovat setkání s různými uměleckými složkami, které jsou součástí procesu vytváření loutkového představení – výtvarno (práci s materiálem při dotváření loutek) práci s dramatickým textem a v neposlední řadě – dramatickou akci. Po zvolení literární předlohy si děti dotvoří rekvizity, loutky a kulisy (namalují je), budou se učit vodit loutky (setkání s našimi profesionálními loutkoherci). Při práci na dramatickém textu postihují hlavní myšlenku hry, uvědomují si charakteristiku hlavních postav, pokoušejí se ji vyjádřit vhodným pohybem, mluvou, poznávají zákonitosti pohybu loutek, estetiku mluveného slova. Závěrem kurzu pak připraví malé představení, jako ukázku své tvorby, pro rodiče.

2/ Místo konání

Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 38, Praha 6, 160 00

3/ Termín (říjen 2023 – červen 2024)

Termín kurzu je stanoven od 5. 10. 2023 do 13. 6. 2024, jednou týdně ve čtvrtek v odpoledních hodinách v době od 15:30 do 17:30 hodin.

4/ Věkové určení

Kategorie dětí, které se zúčastní kurzu je 6 – 12 let, přijato bude prvních 15 přihlášených dětí.

5/ Cíl kurzu

Cílem kurzu je vytvořit v dítěti vztah k loutkovému divadlu. Dítě se seznámí s provozem a zákulisím loutkového divadla tak, jak jej při běžné návštěvě coby divák poznat nemůže. Pozná tvorbu textu, výrobu loutek a hlavně hru s loutkou pomocí her a cvičení. Naučí se práci s hlasem, správnou výslovnost, vystupovat bez ostychu před publikem, improvizovat, rozvíjet fantasii, používat vlastních schopností komunikace.

6/ Plán kurzu

1/ kurz bude probíhat od 5. 10. 2023 – 13. 6. 2024

2/ dvouhodinové lekce (s přestávkou) budou jedenkrát týdně ve čtvrtek od 15:30 do 17:30 hodin.

3/ vaše dítě můžete přihlásit pouze prostřednictvím přihlášky (přihlášku již nelze stáhnout – kurz je obsazen), kterou si stáhnete a odešlete ji na adresu hajkova@spejbl-hurvinek.cz. Přijetí dítěte do kurzu potvrdí Divadlo S+H písemně.

4/ cena kurzu je stanovena na 7.100,-Kč

+ 5.500,- Kč za loutku. Zakoupení loutky není povinné!

Loutka je originál od profesionálního řezbáře D S+H, která zůstane každému účastníkovi kurzu na památku. Zápisné je nutné uhradit po přijetí dítěte do kurzu (nejpozději do čtvrtka 28. 9. 2023) na účet divadla ve výši 7.100,- Kč. V případě zájmu o originální loutku pak ve výši 12.600,- Kč.

říjen : 5. 10. 2022- úvodní hodina: vzájemné seznámení pomocí her (děti, rodiče, lektor) a základní informace

říjen-listopad : 12.10., 19.10., 2.11., 9.11.,16.11., 23. 11., 30.11. 2023

– seznamovací a rozvojové hry, výtvarné dovednosti, práce s rytmem, dynamikou a melodií

prosinec : 7. 12., 14.12. 2023 – návrh loutek, rekvizit a ku­lis, etudy na poznávání sebe sama, partnera, prostoru, improvizační cvičení, seznámení s vybraným textem a písničkami

leden : 4.1., 11.1., 18.1., 25.1. 2024 – realizace návrhů loutek, kulis a rekvizit, etudy na dané téma, nahlédnutí do historie divadla

únor : 1.2., 8.2., 15.2., 22.2., 29.2. 2024 – rozvoj práce na textu a písničkách, práce v prostoru, rozvíjení tvořivosti

březen : 7.3., 14.3., 21.3. 2024 – dokončení celé výpravy, vodění loutek různých typů, improvizační cvičení

duben : 4.4., 11.4., 28.4., 25.4. 2024 – zkoušky inscenace

květen : 2.5., 9. 5., 16.5., 23.5., 30.5. 2024 – zkoušky inscenace

červen : 6.6., 13.6. 2024 – zkoušky, generálka, premiéra

7/ lektor kurzu

V průběhu kurzu a během příprav na premiéru se děti budou setkávat s členy uměleckého souboru D S+H.

Kurz povede lektor Mgr. Jakub Hojka

pod záštitou lektorky

paní Mgr. Květoslavy Plachetkové.

Mgr. Jakub Hojka

V divadle S+H působí od roku 2020 jako loutkoherec. Vyšel z amatérské loutkové scény, kde působil mimo jiné v Říši loutek nebo LD Jiskra. V těchto souborech nyní hostuje jako autor a režisér a stará se o výchovu nové generace loutkářů. Pod hlavičkou Ilegumova divadelní společnost vytváří vlastní autorské loutkové projekty, věnuje se pedagogické činnosti a vedení workshopů, výtvarných dílen a kurzů pro děti. Jako herec spolupracuje s divadlem Pomezí, Toy Machine a dalšími. Píše písňové texty a divadelní hry (např. libreto pro muzikál Otřást vesmírem uvedeným v roce 2021 v Divadle J. K. Tyla v Plzni nebo dialogy S+H do outdoorové hry Bábinka v ohrožení). Vedle loutkářské profese absolvuje doktorské studium na Přírodovědecké fakultě UK v oboru Botanika cévnatých rostlin, kde se věnuje také pedagogické činnosti (výuka odborných předmětů, předmětů zaměřených na prezentační dovednosti a soft skills a vedení studentských prací).

Mgr. Květoslava Plachetková

je členkou souboru Divadla Spejbla a Hurvínka od roku 1974. Vodí Máničku a ztvárňuje řadu dalších rolí, včetně rolí mluvičských a to jak v Divadle S+H, tak i na CD nahrávkách a v rozhlase. Je absolventkou FFUK – obor psychologie/pedagogika. Od dětství byla členkou Dismanova rozhlasového dětského souboru, později i jeho vedoucí. Působí na VOŠH, kde vyučuje psychologii/pedagogiku a spolupracuje na různých loutkových inscenacích.

Loutky vyrábí z lipového dřeva divadelní řezbář Ivan Moravec.

Ke stažení:
PŘIHLÁŠKA (včetně GDPR souhlasu) , INFO (online), INFO (pdf)
(přihlášku již nelze stáhnout – kurz je obsazen)

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, abychom vám poskytli, co nejvíce pohodlí při jejich prohlížení. Kliknutím na „Souhlasím s použitím všech cookies“ vyjadřujete souhlas s použitím VŠECH souborů cookie. Můžete také pomocí nastavení poskytnout kontrolovaný souhlas nebo zamítnout použití cookies kromě nezbytných.

Povolit vše Nastavit cookies

Níže najdete kategorie cookies používané na našich webových stránkách, které můžete povolit nebo zakázat. Funkční cookies není možné zakázat, protože jsou pro bezproblémové procházení webu nezbytné. Vaše nastavení cookies je v budoucnu možné měnit pomocí odkazu v patičce webu.

Zavřít