Menu

Jedeme do Bruselu

Jedeme do Bruselu!

V říjnu se naše divadlo zúčastní festivalu Týden české loutky který je součástí doprovodného programu k českému předsednictví v Radě Evropské unie 2022.

Představení po kterém následuje krátký workshop práce s loutkou odehrajeme v Le Théâtre Royal du Peruchet
23. října 2022 v 15:00 hodin.

Náš program se jmenuje
Spejblovo hudební dostaveníčko
(LE RENDEZ-VOUS MUSICAL DE SPEJBL)
a jako je tomu u S+H vždy, odehrajeme ho kompletně ve francouzském jazyce.

Divadlo Spejbla a Hurvínka se stoletou tradicí, založené profesorem Josefem Skupou, zapsaného do světového dědictví UNESCO, zve k hudebnímu setkání s Josefem Spejblem, jeho nezbedným synem Hurvínkem a dalšími loutkovými kolegy, kteří vás provedou hudebně časovou osou magického světa loutek.
Po skončení následuje workshop práce s loutkou.

Avec sa tradition de marionnettes centenaire inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, le théâtre de Spejbl et Hurvínek, fondé par le professeur Josef Skupa, vous invite à une rencontre musicale avec Josef Spejbl, son fils espiègle Hurvínek et leurs collègues-marionnettes qui vous accompagneront lors d’un voyage à travers le temps dans le monde magique des marionnettes.
Un atelier de marionnette aura lieu après le spectacle.

Více o Týdnu české loutky najdete i na stránkách plzeňské Alfy – pořadatele festivalu.

Přinášíme Vám pár fotografií z toho nejtradičnějšího belgického marionetového divadla. Divadla Peruchet.
Za fotografie děkujeme autorce Dáše Knerové!