Menu

Ceny víkendových představení

Představení pro děti

Díky podpoře Hlavního města Prahy se nám daří držet výši vstupného na přijatelné úrovni.

Víkendová představení a ve svátek 180 250,- Kč
Odpolední představení 180 250,- Kč

Cenová pásma víkendových představení:

1. řada220,- Kč
2. – 9. řada250,- Kč
10. – 11. řada220,- Kč
12. – 14. řada190,- Kč
15. – 17. řada180,- Kč

Zážitkové workshopy víkendové pro veřejnost 100,- Kč
UPOZORNĚNÍ!!!
Workshop má smysl pouze po shlédnutí představení, neboť prohlubuje zážitek z něj.
U této skupiny dětí je nutné, aby dítě bylo již přiměřeně samostatné a bylo
schopné pracovat pouze s lektorem a dětmi bez přímé účasti rodičů.