Page 7 - vyrocnizprava2021
P. 7

Se závěrem roku 2021 se náš kmenový člen –  třetí „táta“ S+H Martin Klásek
        rozhodl odejít do divadelního důchodu. V divadle Spejbla a Hurvínka prožil 48 sezón
        a to nejen jako jejich interpret, ale také na postu šéfa uměleckého souboru. Jak je
        ovšem zvykem S+H ti  mu  hned tak  pokoj  nedají  a tak  je připraven být naším
        laskavým mentorem. V sezóně 2021/2022 hostuje v titulech pro dospělé diváky.

        Divadlo S+H bylo v roce 2021 vyzváno ke splnění úspory z neinvestičních nákladů.
        Abychom tento závazek mohli splnit,  bylo třeba zmrazit plánované projekty.  Zastavili
        jsme přípravu nové hry pro děti  Hurvínek a Golem  – autora a režiséra Ondřeje
        Lážnovského a výtvarníka Davida Janoška, které půjde do výroby koncem roku 2022
        s náklady spadajícími do roku 2023. 

         Divadlo S+H v  roce 2021 odehrálo:  177 představení.
        Divadlo Spejbla a Hurvínka ukončilo rok 2021 se zlepšeným hospodářským
        výsledkem hlavní činnosti ve výši 1 435 tisíc Kč.


        Následuje finanční rozbor s komentářem, který naleznete jako vždy v další části této 
        zprávy, stejně tak jako dramaturgický plán na rok 2022.


                                             za Divadlo S+H,
                                       Mgr. Denisa Kirschnerová
                                                 ředitelka 

                                                     5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12