Page 6 - vyrocnizprava2021
P. 6

V červenci jsem přivitali v našich řadách nového uměleckého šéfa a šéfa
        uměleckého souboru MgA. Davida Janoška, který připravil několikaletý výhled
        dalšího   rozvoje  divadla.    V   této  nelehké   době  navíc  dochází  k  celkové   obrodě
        souboru. Rádi bychom do budoucna připravovali novinky nejen z domácí dílny, ale
        pravidelně přivítali i hostující autory, režiséry, výtvarníky. 
        Na svou stálou scénu na Dejvické ulici jsme se vrátili začátkem října 2021. Spejbl
        s Hurvínkem  se  v  průběhu  roku  2021  věnovali  take  moderování  podcastů.
        V jejich   první   vlně   S+H   vyzpovídali   mimo   jiné   nastupující   loutkářskou   generaci
        divadla.  Již celý rok v divadle funguje a to především díky obsáhlému měsíčnímu
        klubovému   zpravodaji,  fanouškovský  klub  Hurvajz.   Jeho   členové   měli   také
        přednostní možnost podívat se na některé zkoušky a představení na letní scéně. 
        Kurz loutkového divadla, jehož plynulý chod jednotlivé uzávěry zcela roztříštily,
        jsme se po několika pokusech rozhodli ukončit a zahájit až s novou sezónou. 
        V srpnu se divadlo zapojilo do projektu BREJLANDO a pořídilo unikátní 360 záznam
        představení   “Spejbl   versus   Drákula”,   který   bude   možné   sledovat   díky   pronájmu
        speciálních brýlí. Tento projekt je další možností, jak zpřístupnit představení v době
        omezení způsobených pandemií-covid-19.


        V  září 2021 oslavila 50. narozeniny bábinka
        alias paní Kateřina Hovorková a dočkala se coby
        penzionovaná učitelka, rok odloženého čestného
        ocenění pro nejlepšího učitele Zlatý Ámos. 
        Počátkem   října   vyšel   díky   spolupráci   se   Supraphonem   komplet   3CD  „Spejbl
        a Hurvínek Miloše Kirschnera – To nejlepší“  - 3 CD obsahují nejen nejoblíbenější
        nahrávky, ale také ukázky z repertoáru pro dospělé a nechybí ani několik raritních
        nahrávek   a   jeden   unikátní   archivní   objev.  Divadlo   Spejbla   a   Hurvínka   se   dále
        podílelo na vzniku sportovně zážitkového okruhu (který byl otevřen 16. listopadu
        2021)   a  je  věnován  prof.  Josefu  Skupovi   při  příležitosti  130.  výročí  jeho
        narození. Okruh v rekreační oblasti boleveckých rybníků se skládá z 10 zastavení,
        na každém vítá malé i velké sportovce dřevěná socha Spejbla a Hurvínka. Ty podle
        výtvarných   návrhů Jany   Bačové   Kroftové vytvořila   z   lipového,   dubového
        a jasanového dřeva firma ICE FACTORY.  Díky QR kódu, který si na jednotlivých
        zastaveních můžete načíst, uslyšíte   i krátké dialogy Spejbla s Hurvínkem, které
        napsal Ondřej Lážnovský – 4. interpret S+H a namluvil Martin Klásek. V listopadu se
        divadlo   opět   zapojilo   do  9.ročníku  Noci  divadel  (20.11.2021).   Uvedli   jsme
        představení Mikiho Kirschnera „Jak s Máničkou šili všichni čerti“ a nabídli mimořádné
        komentované   prohlídky   zákulisí   spojené   se   setkáním   s loutkami   a   jejich   vodiči.
        O představení byl mimořádný zájem (412 diváků) a prohlídek se zúčastnilo celkem
        64 diváků. Také naši tradiční diváci   - školy projevily se zahájením podzimního
        provozu překvapivě velký zájem o představení, přesto, že jim tyto aktivity nebyly
        doporučeny. Bohužel v průběhu listopadu a prosince tyto dobré vyhlídky začaly kazit
        četná karanténní opatření. 
                                                     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11