Page 5 - vyrocnizprava2021
P. 5

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY D S+H K ROZBORU ČINNOSTI V ROCE 2021
        V roce 2021 byla činnost divadla i nadále ovlivněna opatřeními spojenými s pandemií
        Covid-19. Úvodem proto velmi děkuji za podporu, které se našemu divadlu i nadále
        dostávalo a byla zcela zásadní. Snahou nás všech bylo naplnit program divadla tak,
        abychom   byli   maximálně   schopni   využít   všechny   možné   finanční   zdroje.     Díky
        Nadaci PPF jsme např. získali 100.000,- Kč na rozvoj divadla v této sezóně. Díky
        dm drogerie markt s. r. o. jsme získali 50.000,-.
        V rámci možných úspor jsme také opět žádali o dotaci 101.085,- Kč na nájemné od
        Ministerstva průmyslu a obchodu, které jsme za rok 2020 zpětně získali. Stejně tak
        jako žádost o snížení nájmu za stejné období od městského úřadu Prahy 6 ve stejné
        výši.     Na   počátku   roku   byla   spuštěna   online   prezentace   našich   představení
        na DRAMOX.cz.  Divadlo pořídilo záznamy 4 dětských a 2 představení pro dospělé.
        Celkové tržby v roce 2021 dosáhly 97.105 Kč. Divadlo získalo také státní dotaci MK
        1.690,1   tisíc   Kč.     V době   uzavření   divadel   jsme   pokračovali   v přípravě   našich
        outdoroových pátracích her – Člobrdění s Hurvínkem. V pořadí již druhá trasa byla
        připravena ve spolupráci s Prahou 6, ta nám opět poskytla finanční příspěvek. Hra
        s názvem    Pomoc!  Bábinka  v  ohrožení!,   byla   premiérově   uvedena   v květnu
        a od Divadla   S+H   vedla   k Hotelu   International.   Díky   ní   jsme   také   propagovali
        účinkování na naší hlavní letní scéně na zahradě hotelu International, kde jsme byli
        aktivní od 19. 6. – 5. 9. 2021. Nově jsme také spolupracovali s Planetáriem a díky
        tomu   se   mohli   malí   i   velcí     diváci   těšit   na   společný   projekt  HURVÍNEK
        V PLANETÁRIU. Kromě realizace společného zážitkového dne dětí „S Hurvínkem
        na Měsíc“ jsme uvedli ve dnech 11., 12. a 13. června 2021 na letní terase Planetária
        miminí představení „Žeryčku, hop!“ pro děti od jednoho do tří let Janky Ryšánek
        Schmiedtové a výtvarníka Davida Janoška a pro starší děti byla uvedena premiéra
        představení  „Hurvínek a nezvaný host“  Mikiho Kirschnera a Jany Kubíčkové.
        Díky   společnému   dětskému   dni,   který   projektu   předcházel   a   kterým   jsem   ho
        propagovali, byla akce vyprodána. Účinkováním v Planetáriu se otevřelo naše letní
        hraní.  Historicky první letní scéna Divadla Spejbla a Hurvínka si našla místo
        v areálu zahrady HOTELU INTERNATIONAL, iniciovali jsem tak  vznik festivalu
        DejVícePraze. K Divadlu S+H se připojila i další divadla např. Dejvické divadlo,
        divadlo Semafor, Divadlo na Fidlovačce, Divadlo Viola nebo řada známých kapel.
        Tým Divadla S+H připravil pro diváky hry jak pro děti, tak i pro dospělé. K vidění bylo
        i  miminí představení pro nejmenší diváky od jednoho do tří let a pro děti starší čtyř
        let divadlo uvádělo mimo jiné novinku Hurvínek a nezvaný host, která byla připravena
        právě pro účely venkovního provozu. Opět bych ráda poděkovala kolegům, kteří čelili
        náročným výzvam, které i rok 2021 hojně přinásel. Účinkování ne letní scéně bylo
        mnohdy   náročné,   bylo   třeba   nejen   vzdorovat   horku,   či   zimě,   ale   také     často
        přestavovat  scénu,  na které jsme se střídali s ostatními soubory. Ohlas “letního”
        hraní nás potěšil. Uvedli jsem 54 představení, které zhlédlo téměř 3.900 diváků
        a tržby ze vstupeného činily 695.801,- Kč.
                                                     3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10