Page 13 - vyrocnizprava2021
P. 13

S+H - „Ve dvou se to lépe   To nejlepší se Spejblem                                 Spejbl versus Drákula
    a Hurvínkem

 Martin Klásek                                                     Helena Philippová, Helena Štáchová, Ivan Štědrý
    Helena Štáchová a kolektiv autorů
 Představení pro dospělé (12+) V duchu slavné                                     Představení pro dospělé (12+) Swingový horor muzikál
 československé tradice hovorů mezi V+W, H+W, S+Š,                                   pro dospělé je již druhým titulem z řady „Zlatý fond
 Š+G, L+S i S+H s nadhledem jim vlastním, glosují zásadní  Představení pro dospělé (12+) Toto reminiscenční      D S+H“, ve které uvádíme ty nejlepší inscenace, které
 otázky mimo jiné - Kdo mě vede? Kam mě vede? Co  představení vzniklo jako dárek pro nestárnoucího uličníka      za dobu profesionální činnosti D S+H vznikly. Autorkou
 ho k tomu vede? Kdo je, šmankote, navedl!!! Během  Hurvínka. Diváci si mohou připomenout ty nejslavnější       textu i písní byla rozhlasová režisérka a autorka (jedna
 zcela originálních, myšlenkových ekvilibristik Spejbla a  loutkové scénky a dialogy, které za dobu existence D S+H  z iniciátorů vzniku Járy Cimrmana) Helena Philippová. Její
 Hurvínka, divák zjistí, že ani život této dvojice nejde jako  vznikly.                        dialogy jsou svěží, jemně sarkastické a stejně kvalitní jsou
 po drátkách, resp. po nitkách. Martin Klásek pokračuje v                               i písňové texty. Představení skvělou hudbou a la Broadway
 autorském dialogu S+H v duchu Miloše Kirschnera, Heleny                                opatřil Ivan Štědrý a nahrál ji velký orchestr Václava
 Štáchové a rozvíjí tak dál tuto tradici.                                       Zahradníka. Pan Spejbl se - stejně jako před čtyřiceti lety -
                                                            opět pustí do skládání muzikálu, který ho má zbavit dluhů.

                                                            V přízračné atmosféře pařížské mansardy, která je
                                                            svědkem Spejblových tvůrčích muk, nechybí upírobijec
                                                            Hurvínek, podnikavá nymfoMánička, pes baskervillský
                                                            alias Žeryk a paní Kateřina, která svede boj o Spejblovu
                                                            přízeň s francouzskou dekadentní zpěvačkou
                                                            chansonů Poulet.
 Spejbl a město                        Dějiny kontra

 Hotel Spejbl hříchu                     Spejbl


 Miki Kirschner, Robin Král, Jan Lstibůrek, Jana Kubíčková  Miki Kirschner, Robin Král, Jan Lstibůrek


 Představení pro dospělé (12+) S+H nás v tomto  Představení pro dospělé (12+) Tvůrčí tým Miki Kirschner  Augustin Kneifel, Helena Štáchová / Zlatý fond D S+H
 novém představení pro dospělé seznámí s podivnými  - Robin Král - Jan Lstibůrek vás zvou na netradiční
 „nocležníky“ tohoto hotelu. Provedou nás spletitými  muzikál pro dospělé. Spejbl a Hurvínek poprvé v duchu
 zákoutími lidské duše a v duchu „omnia vincit amor“  noir! Temnější atmosféra, detektivní zápletka, děsivé  Představení pro dospělé (12+) Prostřednictvím Spejbla
 přinesou i potřebnou naději. Na představení spolupracují  zpěvy a tance, při kterých by se i v loutkách krve dořezal.  a Hurvínka, díky jejich humoru a typickému vidění
 light-designéři i umělci věnující se sound-animaci.  Po městě obchází vrah a Spejbl by měl být jedním z těch,  světa, se seznámíme se skvělými objevy, které vznikly
 Hra vychází z původního projektu Robina Krále a  kdo ho ještě dnes chytnou, jenže, kam se to vlastně poděl  se záměrem ulehčit lidem život, nakonec však byly proti
 Jana Lstibůrka Blázinec, na němž se hudebně podíleli  Hurvínek? Jaký hřích tíží Josefa Spejbla a jaké záhady  nim zneužity. Otec Spejbl chce přesvědčit skeptického
 osobnosti, jakými jsou - Jiří Suchý, Marek Eben, Tomáš  a tajemství ukrývá Hurvínek? Autoři nabízejí odpověď  syna o smyslu a vyšším poslání dějinných událostí. Snaží
 Hanák, Ewa Farna, Iva Pazderková ad. Propojení tradice  utkanou z přediva groteskně cynických černobílých  se poukázat na lepší stránku lidstva - má však mocného
 a současné řeči divadla. detektivek čtyřicátých let dvacátého století. “protivníka” - dějiny.
                                                                S
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18