Page 12 - vyrocnizprava2021
P. 12

S+H - „Ve dvou se to lépe                                            To nejlepší se Spejblem                                             Spejbl versus Drákula
                                                                                        a Hurvínkem

                                Martin Klásek                                                                                                          Helena Philippová, Helena Štáchová, Ivan Štědrý
                                                                                        Helena Štáchová a kolektiv autorů
                                Představení pro dospělé (12+) V duchu slavné                                                                                          Představení pro dospělé (12+) Swingový horor muzikál
                                československé tradice hovorů mezi V+W, H+W, S+Š,                                                                                        pro dospělé je již druhým titulem z řady „Zlatý fond
                                Š+G, L+S i S+H s nadhledem jim vlastním, glosují zásadní                            Představení pro dospělé (12+) Toto reminiscenční                                D S+H“, ve které uvádíme ty nejlepší inscenace, které
                                otázky mimo jiné - Kdo mě vede? Kam mě vede? Co                                 představení vzniklo jako dárek pro nestárnoucího uličníka                            za dobu profesionální činnosti D S+H vznikly. Autorkou
                                ho k tomu vede? Kdo je, šmankote, navedl!!! Během                                Hurvínka. Diváci si mohou připomenout ty nejslavnější                              textu i písní byla rozhlasová režisérka a autorka (jedna
                                zcela originálních, myšlenkových ekvilibristik Spejbla a                            loutkové scénky a dialogy, které za dobu existence D S+H                            z iniciátorů vzniku Járy Cimrmana) Helena Philippová. Její
                                Hurvínka, divák zjistí, že ani život této dvojice nejde jako                          vznikly.                                                    dialogy jsou svěží, jemně sarkastické a stejně kvalitní jsou
                                po drátkách, resp. po nitkách. Martin Klásek pokračuje v                                                                                    i písňové texty. Představení skvělou hudbou a la Broadway
                                autorském dialogu S+H v duchu Miloše Kirschnera, Heleny                                                                                     opatřil Ivan Štědrý a nahrál ji velký orchestr Václava
                                Štáchové a rozvíjí tak dál tuto tradici.                                                                                            Zahradníka. Pan Spejbl se - stejně jako před čtyřiceti lety -
                                                                                                                                                opět pustí do skládání muzikálu, který ho má zbavit dluhů.

                                                                                                                                                V přízračné atmosféře pařížské mansardy, která je
                                                                                                                                                svědkem Spejblových tvůrčích muk, nechybí upírobijec
                                                                                                                                                Hurvínek, podnikavá nymfoMánička, pes baskervillský
                                                                                                                                                alias Žeryk a paní Kateřina, která svede boj o Spejblovu
                                                                                                                                                přízeň s francouzskou dekadentní zpěvačkou
                                                                                                                                                chansonů Poulet.








                                                            Spejbl a město                                                 Dějiny kontra

    Hotel Spejbl                                                  hříchu                                                     Spejbl


    Miki Kirschner, Robin Král, Jan Lstibůrek, Jana Kubíčková                            Miki Kirschner, Robin Král, Jan Lstibůrek


    Představení pro dospělé (12+) S+H nás v tomto                                  Představení pro dospělé (12+) Tvůrčí tým Miki Kirschner                             Augustin Kneifel, Helena Štáchová / Zlatý fond D S+H
    novém představení pro dospělé seznámí s podivnými                                - Robin Král - Jan Lstibůrek vás zvou na netradiční
    „nocležníky“ tohoto hotelu. Provedou nás spletitými                               muzikál pro dospělé. Spejbl a Hurvínek poprvé v duchu
    zákoutími lidské duše a v duchu „omnia vincit amor“                               noir! Temnější atmosféra, detektivní zápletka, děsivé                              Představení pro dospělé (12+) Prostřednictvím Spejbla
    přinesou i potřebnou naději. Na představení spolupracují                            zpěvy a tance, při kterých by se i v loutkách krve dořezal.                           a Hurvínka, díky jejich humoru a typickému vidění
    light-designéři i umělci věnující se sound-animaci.                               Po městě obchází vrah a Spejbl by měl být jedním z těch,                            světa, se seznámíme se skvělými objevy, které vznikly
    Hra vychází z původního projektu Robina Krále a                                 kdo ho ještě dnes chytnou, jenže, kam se to vlastně poděl                            se záměrem ulehčit lidem život, nakonec však byly proti
    Jana Lstibůrka Blázinec, na němž se hudebně podíleli                              Hurvínek? Jaký hřích tíží Josefa Spejbla a jaké záhady                             nim zneužity. Otec Spejbl chce přesvědčit skeptického
    osobnosti, jakými jsou - Jiří Suchý, Marek Eben, Tomáš                             a tajemství ukrývá Hurvínek? Autoři nabízejí odpověď                              syna o smyslu a vyšším poslání dějinných událostí. Snaží
    Hanák, Ewa Farna, Iva Pazderková ad. Propojení tradice                             utkanou z přediva groteskně cynických černobílých                                se poukázat na lepší stránku lidstva - má však mocného
    a současné řeči divadla.                                            detektivek čtyřicátých let dvacátého století.                                  “protivníka” - dějiny.
                                                                                                                                                    S
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17