Page 10 - vyrocnizprava2021
P. 10

Organizační schéma funkcí, zařazení zaměstnanců do tříd a stupňů - za rok 2021             Divadlo Spejbla a Hurvínka
                                             k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů
               požad.
       třída stupeň vzdělání       Povolání a funkce      Katalog prací        Druh činnosti
              vzdělání

     2  3   12   SO  pracovník vztahů k veřejnosti, obsluha velína 1.1.6;1.6.8 služby vrátného,ostrahy,obsluha velína
                                        1.2.6;1.2.7; obchodní, náborové, propagační služby, prodej vstupenek
     1      9       obchodní, propagační referent a pokladní vstupenek 1.2.9 propagačních předmětů, kulturní akce
     1      9       pracovník techniky scény           1.2.3;1.2.6 scénické technické služby
     2      10      pracovník techniky scény           1.2.3;1.2.6 scénické technické služby

     1      10      pracovník techniky scény, zvukař, osvětlovač 2.14.23;  scénické technické služby, služby scénického ozvučení
        7       USO                       2.14.18; 2.14.19 a osvětlení
                  vedoucí vstupenkové pokladny, obchodní, propagační  1.2.6;1.2.7; řízení služeb vst.pokladny, obchodní, propagační služby, prodej
     1      11      referent a pokladní vstupenek         1.2.9  vstupenek propagačních předmětů, kulturní akce
     1      11      pracovník techniky scény           2.14.23 scénické technické služby
     1      11      obchodní, propagační referent a pokladní vstupenek 1.2.6;1.2.7; obchodní, náborové, propagační služby, prodej vstupenek
                                          1.2.9
                                              propagačních předmětů, kulturní akce
     1  8   12   VO  pracovník vztahů k veřejnosti,sekretář, obch.ref. 1.1.6;1.1.2;  tajemník správy a uměleckého provozu divadla
                                          1.2.7
     1      12      kulturně výchovný pracovník a pokladník  2.14.21; 1.2.6 inspektor hlediště - řízení hledišt.provozu a styku s veřejností
     1  9   12   VO  mistr osvětlení                2.14.19 řízení a zabezpečení osvělovacích služeb
     1      12      jevištní mistr                37712  řízení a realizace technických scénických služeb
     1      12      mistr zvuku                  2.14.18 řízení a zabezpečení scénického ozvučení
     1      6       herec s loutkou                2.14.8  umělecká loutkoherecká interpretace
     1      10      herec s loutkou                2.14.8  umělecká loutkoherecká interpretace
     3  10   12   VŠB  herec s loutkou                2.14.8  umělecká loutkoherecká interpretace
                                        1.2.1;1.2.2;  vedoucí EÚ - řízení ekonomického a personálního útvaru
     1      12      personalista a mzdový účetní, finanční referent
                                          1.2.5   a ekon. služeb, personální a platová agenda
     1      9       produkční , pracovník vztahů k veřejnosti   2.14.21 produkční zajištění přípravy kulturních akcí
     1      11      herec s loutkou                2.14.8  umělecká loutkoherecká interpretace
        11      VŠM  pracovník vztahů k veřejnosti, obchodní a propagační  1.01.06;  zpracování koncepce vztahu organizace, zajišťování propagace
     1      12                                  DSH, příprava divadelních tiskovin, obchodní               a
                                        1.02.07; 1.02.09
                  referent
                                              náborová činnost
     2      12      herec s loutkou                2.14.8  umělecká loutkoherecká interpretace
     1      11      herec s loutkou                2.14.8  umělecká loutkoherecká interpretace
     2      12      herec s loutkou                2.14.8  umělecká loutkoherecká interpretace
        12      VŠM
     1      12      pracovník technickoekonomického rozvoje    40179  náměstek řed. a statutární zástupce - operativní řízení
                                               a koordinace správy divadla
     1      5       umělecký šéf, scénograf            2.14.7  umělecký šéf, autorská tvorba návrhů scénic.výprav
        13   9   VŠM  dramaturg, grafik, specialista videozáznamu 2.14.1;2.6.7;2.1 autorská tvorba návrhů scénic.výprav, pořizování
                                              videozáznamů, vých.vzděl.činnost v divadelní oblasti
                                          4.20
     1      10      ředitel
     V Praze dne 19.1.2022                        Zpracoval: V. Krausová
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15