Hrajte si

Praha 6

Léto si užijeme

 

Divadlo Spejbla a Hurvínka na letní scéně!

Od 19. června až do 5. září pro Vás budeme hrát na "Letní scéně" v Praze 6. Na zahradě hotelu International vyroste přes léto divadelní scéna, na které Vám zahrajeme nejen náš dětský repertoár, ale i představení pro dospělé. V téže zahradě bude navíc k vidění i naše miminí představení pro nejmenší diváky.

Koronavir změnil mnohé a ledacocs obrátil úplně vzhůru nohama. Mimo jiné i náš provoz. Naše divadlo o prázdninách tradičně odpočívávalo. Hurvínek na tom trval a Spejblovi odpočinek nevadí. Výjimkou z obvyklého letního klidu snad, za ta léta, bylo jen pár zahraničních zájezdů.

Letos!?! Naše divadlo se naplno účastní zřejmě největší kulturní akce za poslední léta. Od 19. června až do 5. září proběhne v zahradě hotelu International v Dejvicích festival DejvícePraze.
Na venkovní scéně odehrajeme řadu představení, včetně těch pro dospělé. Sledujte náš program. V červnu zatím přijdou na řadu pouze hry pro děti a to i pro ty úplně nejmenší. Dětem starším tří let zahrajeme novinku Hurvínek a nezvaný host a pro maminky s miminky (ve věku jeden až tři roky) zahrajeme představení Žeryčku HOP!

Termíny červen 2021:

19.6. so 10:30 Hurvínek a nezvaný host
20.6. ne 10:30 Hurvínek a nezvaný host
23.6. st 10:30 Žeryčku, HOP!
26.6. so 10:30 a 14:00 Hurvínek a nezvaný host
27.6. ne 10:30 a 14:00 Hurvínek a nezvaný host
30.6. st 10:30 Žeryčku, HOP!

 

Festival DejVícePraze je nový projekt Nadačního fondu maléDivy a partnerů, který Vám přinese radost
a zážitek z venkovní divadelní a hudební produkce.
Část výtěžku ze sbírky poputuje na podporu týmu podpůrné (paliativní) péče dětských pacientů FN Motol,
který se ročně postará o přibližně 200 dětí.
Projekt je připraven ve spolupráci s MUDr. Lucií Hrdličkovou.

OBSAHY:

Hurvínek a nezvaný  host
Miki Kirschner a Jana Kubíčková
Představte si, že u vás jednoho dne zaklepe nezvaný host. Nejenže je nezvaný, ale navíc je úplně jiný než kdokoliv a cokoliv, co znáte. A to se přesně stane u Spejblů. Z ničeho nic u nich bydlí Člunozobec a Spejbl s Hurvínkem jsou rázem podnájemníci ve vlastním bytě.  Protože má Člunozobec opravdu nezvyklé potřeby a rituály, není možné s ním společný prostor sdílet. Jenže Člunozubec všechno ví, všude byl a neplatí na něj žádné logické argumenty, se kterými na něj Spejbl vyrukuje. Za to Hurvínek, ten si ví vždycky rady, na něj je i Člunozobec krátký a nebo je to naopak?

Hurvínek and the Uninvited Guest
Miki Kirschner and Jana Kubíčková
Imagine that one day an uninvited guest shows up on your doorstep. Not only is he uninvited, but he is completely different from anyone and anything you know. And this is exactly what will happen to Spejbl and Hurvínek. The Shoebill moves in and Spejbl and Hurvínek suddenly become tenants in their own apartment. Since the Shoebill has very unusual needs and rituals, it is impossible to share a home with him. The Shoebill knows everything, has been everywhere and is not open to any logical arguments that Spejbl comes up with. On the other hand, Hurvínek always knows what to do; not even the Shoebill can outsmart him, or is it the other way around?

Hurvínek und der ungebetene Gast
Miki Kirschner und Jana Kubíčková
Stellt euch vor, dass bei euch eines Tages ein ungebetener Gast anklopft. Nicht nur, dass er ungebeten ist, sondern auch vollkommen anders als irgendjemand und irgendwas, was ihr kennt. Und genau das geschah bei den Spejbls. Wie aus heiterem Himmel wohnt bei ihnen ein Schuhschnabel, und Spejbl und Hurvínek sind plötzlich Untermieter in der eigenen Wohnung. Weil ein Schuhschnabel aber wirklich ungewöhnliche Bedürfnisse und Rituale hat, kann man keinesfalls mit ihm ein Zimmer teilen. Außerdem – der Schuhschnabel weiß alles, er war überall und logische Argumente, die Spejbl vorbringt, haben für ihn keinerlei Bedeutung. Anders Hurvínek, der weiß sich immer zu helfen, da zieht selbst der Schuhschnabel den Kürzeren und – oder ist es ganz umgekehrt?


Žeryčku, Hop!
Janka Ryšánek Schmiedtová a David Janošek
Program je určen dětem ve věku od 1 roku do 3 let! První divadelní zážitek, podívaná pro všechny smysly každého mimiňáka. Interaktivní divadelní program vytvořený přímo pro vnímání těch skutečně nejmladších diváků.
Pro pejska Žeryka se obyčejná procházka do parku změní v nádherné dobrodružství. Vydejte se spolu s ním do světa nad zemí. Do světa těch, co umí lítat, ptáků i mraků, do světa planet, kouzelných vesmírných tvorů a zářících hvězd. Napočítejte s Žerykem do nekonečna, a pak se vraťte zpátky na zem!
Délka programu 30 minut.

Žeryk, Jump!
by Janka Ryšánek Schmiedtová and David Janošek
The programme is for children aged from 1 to 3!
A first theatre experience, a show for all the senses of every baby. An interactive theatre programme created to be experienced by the very youngest audience.
For the dog Žeryk an ordinary walk in the park is transformed into a wonderful adventure. Go with him to the world over the earth. To the world of those that can fly, birds and clouds, to the world of planets, magical space creatures and shining stars. Count up to infinity with Žeryk and then return to earth!
The programme lasts 30 minutes.

Žeryk, hopp!
Janka Ryšánek Schmiedtová und David Janošek
Das Programm ist für Kinder von 1 bis 3 Jahren gedacht!
Das erste Theatererlebnis, das alle Sinne jedes Kleinstkindes anspricht. Ein interaktives Theaterprogramm, das direkt für die Wahrnehmung der allerjüngsten Zuschauer gemacht ist.
Der normale Spaziergang im Park verwandelt sich für das Hündchen Žeryk [gesprochen Zheryk] zu einem wunderbaren Abenteuer. Folgen wir ihm in die Welt über der Erde. In die Welt jener, die fliegen können, der Vögel und Wolken, in die Welt der Planeten, der magischen kosmischen Kreaturen und leuchtenden Sterne. Zählen wir mit Žeryk bis unendlich und kehren dann wieder zur Erde zurück!
Das Programm dauert 30 Minuten.


 

Vedle nás na festivalu uvidíte samozřejmě i řadu dalších divadel a hudebních skupin mimo jiné i Divadlo SemaforDejvické divadlo a další. Zajít si tam ale budete moci i jen tak. Třeba se v letním počasí občerstvit v hotelové restauraci. Zkrátka, léto si užijeme! Chachááá!!!

#HotelInternationalPrague #Praha6  #Praha #DEJVÍCEPRAZE