Hrajte si

Praha 6

6. ročník Kurzů loutkového divadla pro děti

v sezóně 2017-2018 otevíráme již 6.ročník

KURZU LOUTKOVÉHO DIVADLA PRO DĚTI

(pro děti od 6 do 12 let)

Ke stažení:
Informace o kurzu ve formátu pdf
Přihláška ve formátu MS Word

Sledujte také náš facebook (www. facebook.com/KurzySH )


1/ Projekt – výtvarný a dramatický kurz

Kurz si vytyčuje za cíl podrobněji seznámit děti s loutkovým divadlem a to především jako samotné tvůrce. Pozornost dětí bude zaměřena na loutku, coby svébytný, plnohodnotný prostředek komunikace s divákem. Vzhledem k tradici našeho divadla klademe důraz především na marionetu. Dětem by měl tento kurz zprostředkovat setkání s různými uměleckými složkami, které jsou součástí procesu vytváření loutkového představení - výtvarno (práci s materiálem při dotváření loutek) práci s dramatickým textem a v neposlední řadě - dramatickou akci. Po zvolení literární předlohy si děti dotvoří loutky (namalují je), budou se je učit vodit (setkání s našimi profesionálními loutkoherci). Při práci na dramatickém textu postihují hlavní myšlenku hry, uvědomují si charakteristiku hlavních postav, pokoušejí se ji vyjádřit vhodným pohybem, mluvou, poznávají zákonitosti pohybu loutek, estetiku mluveného slova. Závěrem kurzu pak připraví malé představení, jako ukázku své tvorby, pro rodiče.

2/ Místo konání

Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 38, Praha 6, 160 00

3/ Termín – září 2017 – červen 2018

Termín kurzu je stanoven od 21.9.2017 do 14.6.2018, jednou týdně ve čtvrtek v odpoledních hodinách v době od 15.30 - 17.30

4/ Věkové určení

Kategorie dětí, které se zúčastní kurzu je 6 – 12 let, přijato bude prvních 15 přihlášených dětí.

5/ Cíl kurzu

Cílem kurzu je vytvořit v dítěti vztah k loutkovému divadlu. Dítě se seznámí s provozem a zákulisím loutkového divadla tak, jak jej při běžné návštěvě coby divák poznat nemůže. Pozná tvorbu textu, výrobu loutek a hlavně hru s loutkou pomocí her a cvičení. Naučí se práci s hlasem, správnou výslovnost, vystupovat bez ostychu před publikem, improvizovat, rozvíjet fantasii, používat vlastních schopností komunikace.

6/ Plán kurzu

1/ kurz bude probíhat od 21. 9. 2017 - 14. 6. 2018

2/ dvouhodinové lekce (s přestávkou) budou jedenkrát týdně ve čtvrtek od 15.30 do 17.30

3/ vaše dítě můžete přihlásit pouze prostřednictvím přihlášky, kterou si stáhnete (najdete ji nahoře na této stránce) a odešlete ji na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
Přijetí dítěte do kurzu potvrdí DSH písemně.

4/ cena kurzu je stanovena na 5.920 Kč + 1.900,- Kč za loutku.
Loutka je originál od profesionálního řezbáře D S+H, která zůstane každému účastníkovi kurzu na památku.
Zápisné je nutné uhradit po přijetí dítěte do kurzu na účet divadla v celé výši 7.820,- Kč

září: 21.9.2017 - úvodní hodina: vzájemné seznámení pomocí her (děti, rodiče, lektor) a základní informace
říjen-listopad : 5.10., 12.10., 19.10., 2.11., 9.11., 16. 11., 23.11., 30. 11. 2017 - seznamovací a rozvojové hry, výtvarné dovednosti, práce s rytmem, dynamikou a melodií
prosinec: 7.12., 14.12., 21.12. 2017 - návrh loutek, rekvizit a ku­lis, etudy na poznávání sebe sama, partnera, prostoru, improvizační cvičení, seznámení s vybraným textem a písničkami
leden: 4.1., 11.1.,18.1., 25.1.2018 - realizace návrhů loutek, kulis a rekvizit, etudy na dané téma, nahlédnutí do historie divadla
únor: 8.2., 15.2., 22.2.2018 - rozvoj práce na textu a písničkách, práce v prostoru, rozvíjení tvořivosti
březen: 1.3., 8.3., 15.2., 22.3. 2018 - dokončení celé výpravy, vodění loutek různých typů, improvizační cvičení
duben: 5.4., 12.4., 19.4., 26.4.2018 - zkoušky inscenace
květen:  3.5., 10.5., 17.5., 24.5., 31.5. 2018 - zkoušky inscenace
červen:  7.6., 14.6.2018 - zkoušky, generálka, premiéra

7/ lektor kurzu

V průběhu kurzu a během příprav na premiéru se děti budou setkávat s členy uměleckého souboru D S+H.

Kurz povede lektorka Lenka Kocáková, Dis.
pod záštitou lektorky
paní Mgr. Květoslavy Plachetkové
.

Lenka Kocáková Dis., je absolventkou hudebně-dramatické konzervatoře na Slovensku v Martině a Vyšší odborné školy herecké v Praze. Má několikaletou praxi s dětmi - vedení dramatických, hudebních a muzikálových kroužků. V současné době se věnuje hraní pohádek pro děti, je hostující herečkou Strašnického divadla.

Mgr. Květoslava Plachetková, je členkou souboru Divadla Spejbla a Hurvínka od roku 1974. Vodí Máničku a ztvárňuje řadu dalších rolí, včetně rolí mluvičských a to jak v Divadle S+H, tak i na CD nahrávkách a v rozhlase.
Je absolventkou FFUK – obor psychologie/pedagogika. Od dětství byla členkou Dismanova rozhlasového dětského souboru, později i jeho vedoucí. Působí na VOŠH, kde vyučuje psychologii/pedagogiku a spolupracuje na různých loutkových inscenacích.