Hrajte si

Praha 6

Veřejné zakázky - výstava Muzeum HlmP

Divadlo Spejbla a Hurvínka
Dejvická 38
Praha 6, 160 00

Vás vyzývá k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu
(mimo režim zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění)

 • Identifikační údaje zadavatele:

   

Divadlo Spejbla a Hurvínka
zastoupené Mgr. Helenou Štáchovou
ředitelkou
Dejvická 38/919
Praha 6, 160 00
IČO: 00064360
DIČ:  CZ 00064360
Bankovní spojení KB Praha, č.ú.2338021/0100

 • Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

   

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Předmět veřejné zakázky:

Instalace, deinstalace a přeprava výstavy 

„Ať žije Hurvínek!“

,

která se uskuteční ve dnech 22. 11. 2016 – 26. 2. 2017
ve výstavním sále č. 8 v prvním nadzemním podlaží
Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52,
180 00 Praha 8 - Florenc

 • Zadávací dokumentace

Příloha č.1 - Výkresová dokumentace 

Příloha č.2 - Tabulka s výkazem výměr

Grafický návrh textů bude zadavatelem dodán do 7. 3. 2016.

Doba plnění:
předpokládaný termín výroby výstavy        23. 03. 2016 -  09. 04. 2016
předpokládaný termín instalace výstavy     07. 11. 2016 – 21. 11. 2016
předpokládaný termín demontáže výstavy  27. 02. 2017 -  02. 03. 2017

Zabalení výstavy a její přeprava z výroby do Chrudimi
v předpokládaném termínu 10. 4. 2016  je předmětem jiného výběrového řízení.

 • Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 3. 2016 v 11,00 hodin.

Nabídky se odevzdávají na adresu zadavatele: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 38, Praha 6, 160 00.

 • Údaje  o hodnotících kriteriích

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč.

 • Způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny

Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce.
Zájemce v nabídce předloží návrh kupní smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce.

Nabídka musí být doručena v neprůhledné, uzavřené a neporušené obálce,
která bude výrazně označena „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – MUZEUM  PRAHA – NEOTEVÍRAT!“

Nabídka bude obsahovat:

Nabídkovou cenu rozdělenou na:
a) výroba výstavy dle Přílohy č. 1 (cena zpracovaná v tabulce Příloha č. 2)
b) výroba panelu a úprava konstrukce dárku „Mánička“ pro Chrudim dle Přílohy č. 1
c) instalace výstavy
d) zabalení a naložení lavice a loutek (4 ks) u pana Dušana Sotáka, Střížkovská 38, 182 00 Praha 8,
jejich přeprava a vyložení v Muzeu hlavního města Prahy, Na Poříčí 52
e) deinstalace výstavy
f)  zabalení a naložení lavice, kulis a všech loutek
v Muzeu, Na Poříčí 52,  jejich přeprava a vyložení  v DSH, Dejvická 38
g) likvidace části výstavy

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a
veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.

Cenu uchazeč uvede bez DPH a s DPH.

 • Platební podmínky

Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem uhrazena v české měně.

 • Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem,
- zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit
- nevracet uchazečům podané nabídky,
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku

 • Dotazy k zadávací dokumentaci

Dotazy k zadávací dokumentaci je možno podat.
Kontaktní osoba je Monika Krausová
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 603152939

 • Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne  16. 3. 2016.

 • Zadavatel si vyhrazuje uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na svém profilu
    (www.spejbl-hurvinek.cz) do 18. 3. 2016.

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Stanislava Karlovská , tel. 224 313 297, 224 316 186,
e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ke stažení:

Veřejná zakázka

Příloha č.2 - Tabulka s výkazem výměr

Příloha č. 3 Výkresová dokumentace (.zip 26 MB)

Zakázka a tabulka jako .zip

V Praze  15.  2. 2016                                                                         Mgr. Helena Štáchová
                                                                                                                    ředitelka
                                                                                                     Divadla Spejbla a Hurvínka 

Veřejné zakázky - Výstava radnice

Divadlo Spejbla a Hurvínka Vás vyzývá k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu
 (mimo režim zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění)

 1. Identifikační údaje zadavatele: 

Divadlo Spejbla a Hurvínka
zastoupené Mgr. Helenou Štáchovou
ředitelkou
Dejvická 38/919
Praha 6, 160 00
IČO: 00064360
DIČ:  CZ 00064360
Bankovní spojení KB Praha, č.ú.2338021/0100

 • Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Předmět veřejné zakázky:

Realizace výstavy „90 let s Hurvínkem“,


(Výroba, instalace, deinstalace, přeprava),
která se uskuteční ve výstavních prostorách Staroměstské radnice
 (Křížová chodba a Rytířský sál), Staroměstské náměstí, Praha 1, ve dnech 12. 5. 2016 – 27. 6. 2016

 • Zadávací dokumentace

Průvodní zpráva - Příloha č. 1
Výkresová dokumentace – Příloha č.2
Příloha č. 3 - Tabulka

Grafika je nedílnou součástí expozice a podklady k tisku budou zhotoviteli dodány do 15. 4. 2016.

Doba plnění:
předpokládaný termín výroby výstavy            23. 03. 2016 - 30. 04. 2016

předpokládaný termín instalace výstavy         01. 05. 2016 – 11. 05. 2016

předpokládaný termín demontáže výstavy     27. 06. 2016 – 30. 06. 2016                    

 • Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 3.  2016 v 11,00 hodin.
Nabídky se odevzdávají na adresu zadavatele: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 38, Praha 6, 160 00.

 • Údaje  o hodnotících kriteriích

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč.

 • Způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny

Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce.
Zájemce v nabídce předloží návrh kupní smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce.
Nabídka musí být doručena v neprůhledné, uzavřené a neporušené obálce,
 která bude výrazně označena „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA  RADNICE – NEOTEVÍRAT!“

Nabídka bude obsahovat:
Nabídkovou cenu rozdělenou na:
a) výroba výstavy
b) zabalení a naložení vyrobené výstavy, přeprava a vyložení na Staroměstské radnici
c) zabalení, naložení a přeprava kulis a loutek z DSH, Dejvická 38, Praha 6
 na Staroměstskou radnici a tam jejich vyložení
d) zabalení, naložení, přeprava a vyložení 14 ks skleněných vitrin
 (7 vitrin 70x70 a 7 vitrin 70x140, vše výška 220 cm)
 ze skladu Muzea hlavního města Prahy, Pod viaduktem 2595, 155 00, Praha 5
na Staroměstskou radnici a zpět do skladu  Muzea HMP po skončení výstavy
e) instalace výstavy
f) deinstalace výstavy
g) zabalení a naložení výstavy (loutek, kulis) na Staroměstské radnici,
 jejich přeprava a vyložení v DSH, Dejvická 38, Praha 6
h) částečná likvidace výstavy

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena
 včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.
Cenu uchazeč uvede bez DPH a s DPH.

 • Platební podmínky

Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem uhrazena v české měně.

 • Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem,
- zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit v souladu s ustanovením § 84 zákona,
- nevracet uchazečům podané nabídky,
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku

 • Dotazy k zadávací dokumentaci

Dotazy k zadávací dokumentaci je možno podat.

Kontaktní osoba je architekt výstavy MgA Jan Bažant PhD - email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel. 777305458

 • Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne 16. 3.  2016 .

 • Zadavatel si vyhrazuje uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na svém profilu (www.spejbl-hurvinek.cz) do 18. 3. 2016.

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Stanislava Karlovská , tel. 224 313 297, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V Praze  15. 2. 2016                                                                         Mgr. Helena Štáchová

                                                                                           ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka  

 

Ke stažení:

Veřejná zakázka

Příloha č.1 -  Průvodní zpráva  

Příloha č. 2 

Příloha č. 3 - Tabulka

Vše jako .zip

 

 

Plány na rok 2016

Vážení přátelé našeho divadla,

přejeme vám úspěšný rok prožitý v klidu, radosti a lásce. Pro naše divadlo je velmi významným. 2. května oslaví Hurvínek úctyhodných 90 let. Je světovým unikátem, že divadelní postava dokázala okouzlit a provázet životem několik generací nejen u nás, ale i ve světě. Není proto divu, že chceme oslavence důstojně oslavit.

V den Hurvínkových narozenin uspořádáme v karlínském Fóru „Koncert k poctě největšího Čecha Karla čtvrtého a nejmenšího Čecha Hurvínka prvního,“ který bude natáčet Česká televize. Spolu s kmenovými loutkovými postavami divadla bude účinkovat skupina hudebníků z Jedličkova ústavu “The Tap Tap.”

Více informací o koncertu  ZDE »»
VIDEOPOZVÁNKA 

Krom koncertu chystáme tři různé retrospektivní výstavy. První z nich se otevře v květnu a červnu 2016 v Staroměstské radnici. Je koncipovaná tak, aby zprostředkovala malým i velkým návštěvníkům unikátní dokumenty, archivní i současné loutky, dekorace z úspěšných inscenací a bude poskytovat možnost oživit naše loutkové prominenty v jejich divadelním prostředí.

Souběžně bude v době od května do září 2016 instalována další výstava věnovaná Hurvínkovi. Tentokrát v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi.

Od listopadu do ledna 2016, tedy v nejvíce navštěvované adventní době, bude pod záštitou magistrátu realizována výstava v Muzeu hl. města Prahy na Florenci. Historii divadla připomene hravou, interaktivní formou.

K Hurvínkově poctě bude zásluhou Ministerstva kultury a muzea v Chrudimi vydána kniha Denisy Kirschnerové s 3D ilustracemi Tomáše Chluda, věnována Hurvínkově divadelní kariéře. Supraphon vydá na jeho počest kompilační CD, vznikne zlatá pamětní mince s Hurvínkovým portrétem. Pro děti připravujme divadelní hru “Hurvínkovo přání.”

Doufáme, že těmito chystanými projekty potěšíme nejen vás, ale vzdáme hold našemu oslavenci.

Pro koncert a výstavu na Staroměstské radnici hledáme sponzory, kterým bychom mohli po vzájemné dohodě nabídnout významný prostor pro jejich prezentaci na uvedených akcích. O naše divadelní i mimodivadelní aktivity je vždy velký zájem veřejnosti i médií.

Šárka Burgerová

Zprostředkování prodeje skupinových vstupenek.
 

Kontakt

+420 777 238 276

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Pražská představení v němčině

Nejbližší pražské představení v němčině se uskuteční 14. 6. 2018 v 10:00 hodin.

„HURVÍNEKS REISE IN DAS LAND TRAMTARIA“

Wohin gerieten die beiden nun schon wieder? Es genügte, dass sich Hurvínek ein wenig erkältete, Mánička ihm aus dem Märchenbuch etwas vorlas und - schon nahm alles seinen Lauf. Sie befanden sich auf einmal im Land der durstigen Blumen, in dem die widerwärtige Prinzessin Gerbera herrschte. Kaum dass sie sich ein wenig umsehen konnten, nahm sie Žeryk auch schon gefangen! Wie beide damit fertig wurden, das werdet ihr sehen.

Vstupenky je možno zakoupit jak skupinově, tak jednotlivě!

Informace i vstupenky v naší pokladně!

 

Veřejné zakázky

Divadlo Spejbla a Hurvínka vypsalo veřejnou zakázku na nákup zájezdového autobusu.


Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.

Na základě výše nabídkových cen stanovila hodnotící komise 8. 4. 2014 pořadí nabídek:


Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na nákup zájezdového autobusu
Cena        bez DPH     včetně DPH

1. TEZAS
Panelová 6
Satalice
IČ 247651180, DIČ CZ24765180                        

 

4 448 000,- 5 382 080,-

2. Solaris Czech
Radvanická 13
Ostrava
IČ 25914723, CZ25914723

4 653 000,- 5 630 130,-
    Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky musí stěžovatel doručit zadavateli    
do 10 dnů ode dne oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ( od 8. 4. 2014).

 

Divadlo Spejbla a Hurvínka vypsalo veřejnou zakázku na nákup zájezdového autobusu.

Podrobnosti najdete v následujícím dokumentu.

Formát MSWord: Veřejná zakázka  nebo pdf: Veřejná zakázka

 

Technické specifikace jsou uvedeny v příloze.

Formát MSWord: Příloha nebo pdf: Příloha 


V rámci zveřejnění informací o veřejných zakázkách zde přinášíme ZPRÁVU o veřejné zakázce
a dále zde také zveřejňujeme Kupní smlouvu včetně specifikací autobusu

Prodej zájezdového autobusu

Divadlo Spejbla a Hurvínka prodává svůj zájezdový autobus.
Autobus je rozdělený na osobní a nákladní část. Viz ilustrační foto.

ROZMĚRY

Autobus má v kabině 16 + 1 místo pro řidiče.Rozměry nákladního prostoru jsou:
délka 6 m
šířka 2,20 m
výška 1,80 m

Nákladní prostor má zadní dvojité dveře a malé boční dveře - ovládané z kabiny. Viz foto.

  

Další informace

Tovární značka Karosa
Typ C935
SPZ AV 81 43
Rok výroby 1997

Počet najetých kilometrů 137 361

Číslo TP XA073422
VIN TMKC51036VM000258

Cena 190.000,- Kč; dohoda možná.

Divadlo S&H je prvním a zatím jediným majitelem tohoto autobusu - byl pro nás vyroben.

Technické informace o prodeji a dotazy o autobusu

pan Vlado Kirschner  tel. 732 465 836

Nebo zašlete písemnou nabídku na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Do předmětu uveďte Autobus.

 

Ke stažení

Logo

Plakát     Plakát S+H (cca 5MB)

 

PROGRAM

PROGRAM:

 NOVÝ Leták s kompletním programem  (březen - červen 2020informační bez záruky  

 NOVÝ Leták s programem pro dospělé  (březen - červen 2020informační bez záruky   


 

Leták s kompletním programem  (leden - červen 2020) informační bez záruky

Leták s programem pro dospělé  (leden - červen 2020) informační bez záruky


Leták školních představení  (leden - červen 2020) informační bez záruky

 

OBSAHY HER

OBSAHY HER PRO DĚTI:

Obsahy her pro děti  (aktuální .pdf z roku 2018)

OBSAHY HER PRO DOSPĚLÉ:

Obsahy her pro dospělé (.pdf rok 2018) 

 

Objednávka představení Formulář MS Excel pro skupinové objednávky

 


 

PRO UČITELE KE STAŽENÍ

 


 

Vystřihovánka našeho autobusu    

Papírový model autobusu Divadla S+H
(našeho Karla)
Díky za skvělou práci autorovi modelu Janu Šťastnému! 

paperbusmodels.com

Abonentka HURVAJZ

 

Abonentka Hurvajz
 

 

PŘEDPLATNÉ pro sezónu 2019/2020

Zakoupením Abonentky HURVAJZ získáte:

 

DVĚ PŘENOSNÉ VSTUPENKY

na DVĚ RŮZNÁ, Vámi zvolená představení

- jedno víkendové a jedno představení pro dospělé

- v našem abonmá máte výhodu volby jak titulu, tak termínu

- ušetříte až 90 Kč

  jedno víkendové představení a jedno představení pro dospělé si vyberete hned při zakoupení
     
      - nákupem ABONENTKY HURVAJZ ušetříte až 90 Kč

 

Cena abonentky je 350 Kč.

 

Řadu a sedadlo si vyberete při nákupu vstupenky.

Údaje na kupónu u řady a sedadla jsou kódy pro evidenci DSH, datum označuje konec jeho platnosti.

Cena abonentky je 350,- Kč.

 

Abonentky lze za stávajících podmínek zakoupit vždy pouze do konce divadelní sezóny.
Tzn. v sezóně 2018/2019 maximálně do konce května 2020!