Hrajte si

Praha 6

Předávání Řádů Vavřínu 2012 Hospodářské komory České republiky

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) dne 3. dubna 2013 podruhé rozdala Řády Vavřínu určené významným osobnostem

Stejně jako loni byly jednotlivé osobnosti nominovány zástupci krajských Hospodářských komor i širokou veřejností. Porota Řádu Vavřínu pak vybrala 25 laureátů.

Hospodářská komora chce Řády Vavřínu každoročně ocenit významné domácí i zahraniční osobnosti, které pozitivně ovlivňují naši společnost.

 

Helena Štáchová
Ředitelka loutkového divadla Spejbla a Hurvínka
Laureátka Řádu zlatého Vavřínu
       

Své jméno spojila již od studií Divadelní fakulty AMU s nesmrtelnými postavičkami divadla Spejbla a Hurvínka. Od roku 1967 je výhradní interpretkou loutky Máničky a v roce 1971 k ní přidala Mániččinu bábinku paní Kateřinu. Pokračovatelka odkazu Josefa Skupy a svého manžela Miloše Kirschnera se nemalým osobním úsilím zasadila o pokračování tradice loutkového divadla, která od 30.tých let minulého století zasahuje děti i dospělé celého světa.