Hrajte si

Praha 6

II. ROČNÍK KURZU PRO DĚTI

Kurz si vytyčuje za cíl podrobněji seznámit děti s loutkovým divadlem, nejen z pozice diváka, ale především jako samotné tvůrce. Pozornost dětí bude zaměřena na loutku, coby svébytný, plnohodnotný prostředek komunikace s divákem.
Vzhledem k tradici našeho divadla klademe důraz především na marionetu. Dětem by měl tento kurz zprostředkovat setkání s různými uměleckými složkami, které jsou součástí procesu vytváření loutkového představení - výtvarno (práci s materiálem při dotváření loutek) práci s dramatickým textem a v neposlední řadě - dramatickou akci.
Po zvolení literární předlohy * si děti dotvoří loutky (namalují je), budou se je učit rozhýbat v prostoru (setkání s našimi profesionálními loutkoherci) při práci na dramatickém textu postihují hlavní myšlenku hry, uvědomují si charakteristiku hlavních postav, pokoušejí se ji vyjádřit vhodným pohybem, mluvou, poznávají zákonitosti pohybu loutek, estetiku mluveného slova.
Závěrem kurzu pak připraví malé představení, jako ukázku své tvorby, pro rodiče. Lekce budou věnovány také historii loutkového divadla jako takového, rádi bychom dětem přiblížili i něco z historie D S+H (opět setkávání s členy divadla).

Ke stažení:
Informace o kurzu ve formátu pdf
Přihláška ve formátu MS Word
Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu d s h @ volny . cz .
Přijetí dítěte do kurzu potvrdí DSH písemně po naplnění počtu zájemců (15).


* Máme radost z 1.ročníku, kdy děti nejen nazkoušely představení, kterým ukončily první ročník, ale také dva z účastníků kurzu připravili pohádku pro příští ročník. Tom Skopal je autorem textu: “Hurvínkova zrzovláska” a Jan Černohorský složil a nahrál k tomuto představení hudbu. Již nyní se těšíme na její realizaci.

 

2/ Místo konání
Divadlo Spejbla a Hurvínka,
Dejvická 38
Praha 6
160 00

 

3/ Termínzáří 2013 – červen 2014
Termín kurzu je stanoven od 26.9.2013 do 19.6.2014, jednou týdně ve čtvrtek v odpoledních hodinách v době od 16.00 - 18.00

 

4/ Věkové určení
Kategorie dětí, které se zúčastní kurzu je 6 – 12 let, přijato bude prvních 15 přihlášených dětí.

 

5/ Cíl kurzu
Cílem kurzu je vytvořit v dítěti vztah k loutkovému divadlu. Dítě se seznámí s provozem a zákulisím loutkového divadla tak, jak jej při běžné návštěvě coby divák poznat nemůže. Pozná tvorbu textu, výrobu loutek a hlavně hru s loutkou pomocí her a cvičení. Naučí se práci s hlasem, správnou výslovnost, vystupovat bez ostychu před publikem, improvizovat, rozvíjet fantasii, používat vlastních schopností komunikace.

 

6/ Plán kurzu
1/ kurz bude probíhat od 26.9.2013 do 19.6.2014
2/ dvouhodinové lekce (s přestávkou) budou jedenkrát týdně ve čtvrtek od 16.00 do 18.00, celkem 37 lekcí
3/ vaše dítě můžete přihlásit pouze prostřednictvím přihlášky, kterou si zde stáhnete
Odešlete ji na adresu d s h @ volny . cz .
Přijetí dítěte do kurzu potvrdí DSH písemně po naplnění počtu zájemců (15).
4/ cena kurzu je stanovena na 5.670 Kč + 1.300,- Kč za loutku (loutka je originál od profesionálního řezbáře D S+H), která zůstane každému účastníkovi kurzu. Zápisné je nutné uhradit po přijetí dítěte do kurzu na účet divadla v celé výši 6.970,- Kč

 

září: 26.9. 2013 seznamovací hodina

 

říjen: 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10. 2013 seznamovací hry, průpravná cvičení, výtvarné dovednosti, nacvičování písní

 

listopad: 7.11., 14.11., 15.11., 21.11., 28.11. 2013 cvičení pohybu a pantomimy, etudy na dané téma, výběr textu

 

prosinec: 5.12., 12.12., 19.12. 2012 cvičné etudy na sebepoznávání a poznávání divadelního prostředí, návrhy loutek, kulis a rekvizit

 

leden: 2.1., 9.1., 16.1., 23.1., 30.1.2014 improvizační cvičení na dané téma, realizace návrhů loutek, kulis a rekvizit

 

únor: 6.2., 13.2., 20.2., 27.2. 2014 výroba výpravy, cvičení na soustředění

 

březen: 6.3., 13.3., 20.3., 27.3. 2014 dokončení celé výpravy, cvičení na rytmus, čtené zkoušky, cvičení na vodění loutek různých typů, tj. maňásek, marioneta, javajka

 

duben: 3.4., 10.4., 17.4., 24.4. 2014 zkoušky inscenace, relaxační cvičení

 

květen: 15.5., 22.5., 29.5. 2014 zkoušky inscenace, cvičení na rozvoj tvořivosti a fantazie

 

červen: 5.6., 12.6., 19.6. 2014 generální zkoušky, premiéra

 

6/ LEKTOR KURZU
V průběhu kurzu a během příprav na premiéru se děti budou setkávat s členy uměleckého souboru D S+H. Kurz opět povede lektorka Rozárka Valenová, která má mnohaletou zkušenost s vedením kurzů pro děti z Umělecké scény Říše loutek a vedla také 1.ročník kurzu v D S+H.
Rozárka Valenová vystudovala Střední průmyslovou školu grafickou - obor polygrafie a vyučila se rovněž reprodukčním grafikem.
Pracovala ve Správě Pražského hradu i jako produkční výstav (např. výstava Krása vojenského řemesla).
Velká část její výtvarné práce se skládala z průmyslové grafiky. Často spolupracovala se svým manželem Františkem Valenou. Vytvořili hned několik stálých expozic v muzeích (Muzeum kočárků v Mělníku, expozice v Kadlíně, ve Mšeně, figuríny pro Středočeské muzeum v Roztokách, v Žatci aj.) Podílela se na několika scénografiích pro divadla 
(např. pro divadlo ŠUS).
Jako kurátorka a autorka připravila mnoho výstav (výstavy betlémů pro Sdružení betlemářů, výstavy loutek pro divadlo Říše loutek, i expozice šperků, obrazů a soch Františka Valeny atd.).
Spolupracuje s ČT na výrobě loutek pro Studio Kamarád. Mnoho jejích loutek najdeme v soukromých sbírkách sběratelů nejen u nás, ale i v zahraničí (Francie, Itálie, Japonsko, USA, Kanada, Austrálie).
Od roku 1976 je členem Umělecké scény Říše loutek v Praze. Loutky především vodí, spolu s manželem však vytvořila výpravy k inscenacím “Dlouhý Široký a Bystrozraký”, “Dejte mi jitrnici”, “Petruška a Baba Jaga”, “Pekelná nuda”, “Čert a káča”, “Obušku z pytle ven!” V roce 2011 měla premiéru pohádka “Perníková chaloupka”, k níž vytvořila výpravu spolu s dcerou Lucií.
Pracuje také jako loutkoherečka pro společnost Via Praga.